LJUSET I DIG!

DRAMA-workshop 2 lördagar i november
Plats: Linköping
Ledare: Kristofer Nilsson, dramapedagog/regissör

Det är vårt ljus, inte vårt mörker,
som skrämmer oss mest.
Vi frågar oss:
Skulle jag vara lysande, fantastisk,
begåvad och förbluffande?
Nelson Mandela

Är Du rädd för Framgång och Lycka?
Kan det vara så att vi är rädda för vår STYRKA och inte vår svaghet?
Och på samma sätt bävar vi för FRAMGÅNG..?
Å andra sidan har vi HYBRIS, övermodet som pumpar upp oss – tills någon sticker hål på bubblan…
På vilket sätt lyser Ljuset i Dig? Hur kan Du hitta balansen och flödet i ditt liv?

Detta är en workshop som vill pröva på att gestalta hur vi förhåller oss till oss själva.
Kreativt skrivande, rörelse, lek, improvisation, psykodrama

Gå en eller två dagar!

Kristofer Nilsson